Życzenia świąteczne – Wielkanoc 2019

„Prawdziwie niezwykła jest ta Noc, w którą jaśniejące Światło
zmartwychwstałego Chrystusa zwycięża moc mroków zła i śmierci
oraz rozpala na nowo w sercach ludzi nadzieję i miłość”
św. Jan Paweł II

 

Uroczystość Misterium Paschalnego i Wielkanocy
to czas szczególnych darów, jakimi obdarza nas sam Bóg
w Zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie.

Łącząc się duchowo w radosnym Dniu Poranka Wielkanocnego
życzymy naszym Przyjaciołom, Dobroczyńcom i Sympatykom,
aby Miłosierny Pan i Król Wszechświata
odnowił nasze serca, często smutne, ociężałe i zranione
oraz wypełnił je nową radością i pokojem.

By Jego nadzieja i moc miłości miłosiernej
przenikały nas i każde nasze działanie,
a radość Poranka Wielkanocnego ożywiała nasze życie.

Życzę też czynnego uczestniczenia w Tajemnicy Triduum Paschalnego
oraz niepowtarzalnego, ciepłego i radosnego spotkania z bliskimi
przy świątecznym stole.

 

W imieniu pracowników i własnym,

ks. Marcin Jakubiak
dyrektor
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej