Błogosławieni miłosierni… Parafialny Zespół Caritas przy Konkatedrze w Lubaczowie

Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia”. Od 2000 r. Kościół na całym świecie w II Niedzielę Wielkanocną obchodzi Święto Bożego Miłosierdzia. W tym dniu wierni dziękują Panu Bogu za Jego nieskończone miłosierdzie, ale również motywują się do konkretnych dzieł miłosierdzia, do których także wzywał Chrystus. Dzieło miłosierdzia jest realizowane w Kościele za pośrednictwem Caritas i innych organizacji charytatywnych, zaś Niedziela Miłosierdzia jest świętem patronalnym Caritas. Jest to czas dziękczynienia za istniejące i powstające dzieła Caritas, za ofiarodawców oraz wszystkich ludzi dobrej woli, wspierających akcje charytatywne. To także dzień szczególnej modlitwy w intencji ubogich, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, osieroconych, samotnych i starszych.

Jednym z dzieł Caritas, są Parafialne Zespoły Caritas. Taki zespół powstał przy parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie, gdzie gotowość do pełnienia dzieł miłosierdzia podjęło kilkanaście osób.

Oficjalne spotkanie tego zespołu odbyło się w Niedzielę Miłosierdzia – 28 kwietnia 2019 roku – w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie. Tam zawierzyliśmy Jezusowi Miłosiernemu, wszystkie dzieła podejmowane z miłości do bliźniego. O godz. 15.00 wszyscy wzięli udział w Godzinie Miłosierdzia, następnie odbyło się pierwsze spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas, które poprowadził proboszcz Konkatedry w Lubaczowie Ks. Dziekan Andrzej Stopyra. Ks. Dziekan przybliżył wszystkim zadania wypływające z przynależności do tej grupy, oraz wyraził radość z gotowości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi jak też powoła osoby odpowiedzialne za zespół charytatywny. W spotkaniu wzięli udział również ludzie młodzi, należący do Szkolnych Kół Caritas w rejonie lubaczowskim.

Parafialne Zespoły Caritas tworzą osoby, które angażują się w swoich parafiach w pomoc chorym, biednym i potrzebującym. Realizują pomoc znając bardzo dobrze swoje środowisko lokalne dzięki temu docierają tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Zachęcamy do włączenia się w to dzieło i wyciągnięcia swojej dłoni w stronę najbardziej potrzebujących.

Ks. Sławomir Skowroński