Czas na młodzież 2019

Od czerwca 2019 Caritas Polska realizuje ogólnopolski projekt „Czas na młodzież 2019” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych ludzi młodych, obecnych lub potencjalnych wolontariuszy Caritas, a co za tym idzie zwiększenie ich zaangażowania w Szkolnych Kołach Caritas, Akademickich Kołach Caritas oraz Centrach Wolontariatu. Projekt będzie trwał 24 miesiące. W tym czasie wsparciem zostanie objętych 1000 osób w wieku 15-29 lat, w tym 400 osób z niepełnosprawnościami.

 

Każda młoda osoba będzie objęta projektem przez 10 miesięcy, podczas których weźmie udział w warsztatach kompetencyjnych mających na celu rozwinięcie kompetencji społecznych uczestników, przygotowanie ich do wolontariatu oraz do pracy zawodowej. Tematyka warsztatów będzie obejmować między innymi warsztaty liderskie, zarządzania projektami społecznymi, pozyskiwania środków na działalność społeczną, efektywnego korzystania z czasu. Następnie każdy z uczestników weźmie udział w kursie kwalifikacyjnym np. wychowawca placówki wypoczynku, kurs pierwszej pomocy, kurs ratownictwa wodnego, kurs instruktora turystyki kajakowej, itp. Największym wyzwaniem dla uczestników będzie realizacja własnego projektu społecznego w czteroosobowej grupie. Uczestnicy będą tworzyć wnioski projektowe i ubiegać się o dofinansowanie projektu w kwocie 1600 zł, a następnie realizować oraz rozliczać projekt. Każdy z uczestników odbędzie również staż wolontaryjny (50 godzin) w dowolnej placówce prowadzonej przez Caritas. Pod koniec udziału w projekcie uczestnicy będą mogli spotkać się z uczestnikami z innych diecezji, aby wymienić się doświadczeniami.

 

Aktualnie projekt jest realizowany w diecezjach: Siedleckiej, Zamojsko-Lubaczowskiej, Gdańskiej oraz na terenie Warszawy. Zapraszamy młode osoby, zainteresowane podwyższeniem kompetencji społecznych, chętne do  wolontariatu w Caritas do kontaktu z Centrami Wolontariatu/ koordynatorami wolontariatu w ww diecezjach.