„Czas na młodzież 2019” w naszej diecezji

Caritas Polska realizuje ogólnopolski projekt „Czas na młodzież 2019” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zamość odwiedziła Marta Dobrzyńska z Caritas Polska, ekspertka merytoryczna do spraw kompetencji społecznych.

Projekt będzie trwał 24 miesiące.

 

Mogą w nim uczestniczyć także osoby niepełnosprawne. Dlatego jedno ze spotkań było zorganizowane z podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu. Są już dla nich pierwsze propozycje.

Każdy uczestnik projektu będzie objęty wsparciem przez 10 miesięcy, podczas których weźmie udział w warsztatach kompetencyjnych. Tematyka warsztatów będzie obejmować między innymi warsztaty liderskie, zarządzania projektami społecznymi, pozyskiwania środków na działalność społeczną, efektywnego korzystania z czasu. Następnie każdy z uczestników weźmie udział w kursie kwalifikacyjnym np. wychowawca placówki wypoczynku, kurs pierwszej pomocy, kurs ratownictwa wodnego, kurs instruktora turystyki kajakowej, itp. Największym wyzwaniem dla uczestników będzie realizacja własnego projektu społecznego w czteroosobowej grupie. Uczestnicy będą tworzyć wnioski projektowe i ubiegać się o dofinansowanie projektu, a następnie realizować oraz rozliczać projekt. Każdy z uczestników odbędzie również staż wolontaryjny. Pod koniec udziału w projekcie uczestnicy będą mogli spotkać się z uczestnikami z innych diecezji, aby wymienić się doświadczeniami.

Projekt „Czas na młodzież 2019” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ł.K.