Powołanie Parafialnego Zespołu Caritas w Tomaszowie Lubelskim

W niedzielę 6 października 2019 roku został oficjalnie powołany Parafialny Zespół Caritas w parafii pw. Świętego Józefa w Tomaszowie Lubelskim. Pod okiem księdza proboszcza Grzegorza Chabrosa od dłuższego czasu działał w parafii zespół charytatywny. Ma on na swoim koncie kilka akcji dla lokalnej społeczności oraz współpracę z SKC z tutejszego Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja. Szkoła znajduje się na terenie parafii, a opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest ks. Tomasz Szady. Tym bardziej cieszy, że od teraz znajduje się on w strukturze wolontariatu naszej Diecezji.

Do PZC należy 16 osób, ale w akcje angażuje się bardzo dużo osób, które formalnie nie przynależą do zespołu. Parafialny Zespół Caritas to ogromna pomoc i wyraźny znak wrażliwości na potrzebujących w tejże parafii.