Prezydent RP Andrzej Duda w Biłgoraju

22 X 2019 r. do Biłgoraja przybył Prezydent RP Andrzej Duda. Podczas tej historycznej wizyty w naszym mieście była możliwość indywidualnego spotkania z mieszkańcami. Taką okazję wykorzystał Mirosław Kita – koordynator wolontariatu Caritas z rejonu biłgorajskiego. Udało się zamienić kilka zdań z panem Prezydentem. Jak stwierdził Mirosław Kita: „Udało mi się bezpośrednio podziękować p. Prezydentowi za Brązowy Krzyż Zasługi, jaki otrzymałem od niego kilka lat temu oraz przedstawiłem problem społeczny, który czeka na rozwiązanie. Spotkało się to z przychylnością Głowy Państwa„. Było to wyjątkowe spotkanie. Prezydent w trakcie spotkania najwięcej czasu poświęcił niepełnosprawnemu mieszkańcowi Biłgoraja, który również poprosił go o rozmowę, co zostało odebrane za przejaw troski i zrozumienia.

M.K.