Akcja CARITAS „Pamięć nie umiera” w Hrubieszowie

Parafialny Zespół Caritas wraz z wolontariuszami Państwowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie zorganizowali akcję pod hasłem „PAMIĘĆ NIE UMIERA”. Wszyscy zaangażowani odwiedzili hrubieszowski cmentarz, uporządkowali zaniedbane, opuszczone groby, a także złożyli kwiaty i zapalili znicze jako wyraz szacunku i pamięci o tych, którzy zmarli w zapomnieniu.

Ten szczególny dzień pamięci o zmarłych uczy nas, by pielęgnować wspomnienia i nadawać im cechy wyjątkowości, ponieważ jest rysem naszej polskiej obyczajowości.