Nowe koło Caritas w Dereźni Solskiej

W Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej powstało nowe Szkolne Koło Caritas. Uroczyste przyjęcie w poczet działalności Szkolnych Kół Caritas odbyło się (07.11) w kościele św. Jana Pawła II w Biłgoraju.

Oficjalnego dołączenia koła do Szkolnych Kół Caritas dokonał dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ks. Marcin Jakubiak, który w rozmowie nie ukrywał, iż jest to wielka radość, że młodzież chce się angażować w pomoc na rzecz drugiego człowieka:

Powstanie naszego koła wynikło zarówno z zaangażowania młodzieży, jak i z formy pracy wychowawczej szkoły – wyjaśnia opiekunka nowo powstałego SKC w Dereźni Solskiej, Anna Rębacz:

Wzorem dla nas jest patron naszej szkoły, św. Jan Paweł II i to on zainspirował mnie, aby dołączyć do dzieła Caritas – tłumaczyła wolontariuszka Julia Bielak:

O swojej chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi mówiła także Amelia Nizio:

Nowi wolontariusze otrzymali status SKC i czerwone koszulki będące widocznym znakiem przynależności do Caritas.

J.F.