„CZAS NA MŁODZIEŻ” – kolejne spotkanie

7 grudnia w Hrubieszowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Czas na młodzież”. Kolejni uczestnicy projektu podnosili swoje kompetencje społeczne z zakresu: budowania pozytywnego obrazu siebie oraz poczucia sprawstwa z innymi osobami oraz wdrażania do podejmowania samodzielnych decyzji.