Czas na młodzież

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej włącza się w ogólnopolski projekt dla młodzieży.

„Czas na młodzież” to ogólnopolski projekt, który prowadzi Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi. Uczestniczy w nim także młodzież z naszej diecezji, która w sobotę, 7 grudnia, brała udział w warsztatach w jego ramach. Projekt ma podnosić kompetencje społeczne młodych osób.

 

Zapytaliśmy jednego z uczestników projektu, czego uczy się na spotkaniach warsztatowych.

 

Każdy z uczestników odbędzie staż wolontaryjny. Osoby chętne mogą dołączyć do projektu. Szczegółowe informacje można uzyskać w diecezjalnym Caritas.

A.N-K