Zakończenie akcji „Wylosuj Anioła”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zakończył akcję „Wylosuj Anioła dla Dzieci z Oddziału Onkologicznego”. W sposób szczególny w akcję zaangażowali się wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas z całej naszej Diecezji. Wkrótce wszystkie zebrane prezenty i kartki z życzeniami zostaną przekazane na oddział Onkologiczny w Lublinie.

W imieniu Caritas i fundacji ,,Gdy Liczy się Czas” składamy wszystkim podziękowania za włączenie się do akcji.