Życzenia świąteczne – Boże Narodzenie 2019

„A stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo Pańskie
powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami”
(Mt 1, 22-23)

 

 

Z Betlejemskiej Groty płynie na cały świat orędzie miłości i pojednania.

Dzieląc się radością Świąt Bożego Narodzenia,
przesyłamy moc serdecznych życzeń:

niech Tajemnica Narodzin
stanie się źródłem światła,

a czas łamania opłatkiem
napełni nas pragnieniem pokoju.

 

W imieniu pracowników, wolontariuszy i własnym,

ks. Marcin Jakubiak
dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej