Podsumowanie roku pomocy 2020 Caritas Diecezji Zamojsko–Lubaczowskiej

Poniżej prezentujemy podsumowanie w liczbach roku pracy Caritas naszej Diecezji w roku 2019.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, darczyńcom, wolontariuszom i sympatykom naszego Caritas za każdy nawet najmniejszy gest jako wyraz czynnej miłości wobec bliźniego.