Kolejny etap akcji #PomocDlaSeniora – rejon Zamość

W ramach współpracy Caritas z Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, pakowane były dziś paczki dla osób najbardziej potrzebujących. Zakup darów został sfinansowany ze środków Caritas Polska w ramach ogólnopolskiego projektu #PomocDlaSeniora. Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR jest nawiązaniem do gotowości druhen i druhów do służby na wypadek klęsk żywiołowych i wojny, w wyniku której powołano Pogotowie Harcerek w 1938 roku, a potem Pogotowie Harcerzy w 1939.

Dzięki uprzejmości Pana Wojciecha Suchowicza – sołtysa Wólki Panieńskiej i naszego przyjaciela, pierwsze paczki już dzisiaj trafiły do najbardziej potrzebujących.