„Rodzina, ach rodzina”

Zgodnie z harmonogramem trwa realizacja zadania „Rodzina, ach rodzina” w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020.

We wrześniu uruchomiony został punkt konsultacyjny w siedzibie Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W punkcie można uzyskać poradę pedagoga, lub innego specjalisty w zależności od potrzeb w zakresie m.in. wspierania małżeństw w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej, radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym czy  przygotowania par do zawarcia związku małżeńskiego. Pierwsze osoby już skorzystały z porad pedagogów.

Zapraszamy do korzystania z porad specjalistów pełniących dyżur w punkcie konsultacyjnym.

Punkt czynny jest już od 18 września 2020 r. i będzie kontynuował swoją działalność aż do 7 grudnia 2020 r., 1 raz w tygodniu w godzinach od 16.00 do 19.00.

W miesiącu październiku 2020 r. punkt konsultacyjny czynny jest w dniach:
01.10.2020 r.
05.10.2020r.
13.10.2020 r.
15.10.2020 r.
19.10.2020 r.
29.10.2020 r.

Ze względu na pandemię koronawirusa prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań pod nr telefonu : 512-272- 125.