Rozgrywki painballowe dla SKC z Hrubieszowa

Dnia 6 października 45 wolontariuszy z trzech Szkolnych Kół Caritas Rejonu Hrubieszów brało udział w  w rozgrywkach painballowych w Szewni Dolnej zorganizowanych przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Dwie drużyny, czerwona i żółta, po przejściu szkolenia, stanęły do walki. Na początku rozgrywka odbywała się na polu, następnie przeniosła się do lasu, aby potem znowu wrócić na pole, aby tam dokończyć grę. Wolontariusze dzielnie walczyli na polu walki. Bardzo dziękujemy obsłudze czuwającej nad bezpieczeństwem rozgrywających.
Działanie odbywa się we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” im. św. Jana Bosko w Hrubieszowie i jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.