Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zaprasza Wolontariuszy i Liderów Wolontariatu do uczestnictwa w projekcie „Caritasowa Akademia Talentów!” realizowanego w ramach Programu NOWEFIO 2021-2030 – EDYCJA 2023

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zaprasza Wolontariuszy i Liderów Wolontariatu do uczestnictwa w projekcie „Caritasowa Akademia Talentów!” realizowanego w ramach Programu NOWEFIO 2021-2030 – EDYCJA 2023

Projekt kierowany jest do 80 osób tj. do 30 Wolontariuszy aktywnie działających w Szkolnych Kołach Caritas i 50 Liderów Wolontariatu- członków Parafialnych Zespołów Caritas z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, z terenu powiatu: tomaszowskiego, lubaczowskiego, biłgorajskiego i zamojskiego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Caritasowej Akademii Talentów wezmą udział w:

  1. 10 szkoleniach o charakterze rozwojowym (6 dla wolontariuszy i 4 dla liderów wolontariatu)
  2. przygotowaniu i samodzielnej realizacji partnerskiej symulacji ekologiczno-obywatelskiej skierowanej do lokalnej społeczności (kwota 1 000,00 zł na każdą z 6 symulacji)
  3. współtworzeniu partnerstwa lokalnego kontynuacji rozwoju wolontariatu na rzecz działalności statutowej Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
  4. stałym wsparciu merytorycznym i organizacyjnym doradcy animacyjnego
  5. współtworzeniu publikacji dla wolontariuszy i przygotowanie materiału filmowego z realizacji zadania
  6. integracji międzypokoleniowej ukierunkowanej na rozwój wolontariatu
  7. uroczystej gali podsumowującej projekt

Wszystkie działania w ramach Caritasowej Akademii Talentów odbywać się będą w okresie od 1.07.2023 r. do 30.04.2024 r. w  i kierowane są do osób w wielu 16-75 lat.

Zakres merytoryczny programu obejmuje tematykę spotkań w zakresie:
kreatywność i innowacyjność, podstawy pracy projektowej, promocja inicjatyw społecznych, współpraca zespołowa, źródła finansowania inicjatyw młodzieżowych, motywowanie innych do działania, warsztaty odkrywania talentów, warsztaty liderskie, kształtowanie wizerunku lidera, współpracę z lokalną społecznością, wymianę doświadczeń i inspiracji, pobudzanie i wzmacniania środowiska społecznego, tworzenia sieci wzajemnego wsparcia, integracji wokół istotnych spraw społecznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Podczas bloków warsztatowo-szkoleniowych zapewniamy Uczestnikom materiały promocyjno- informacyjne, dydaktyczne i poczęstunek.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: adres e-mail: [email protected]  lub tel. 517-625-474

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.07.2023 r.

 

Zapraszamy do kontaktu.