Inspektorem ochrony danych jest Pani Ewa Fidecka. Kontakt  jest możliwy poprzez adres e-mail: [email protected] lub pod adresem pocztowym: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.