Parafialne Zespoły Caritas (PZC) w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej 

Informacje podstawowe 

 

 

 

 

Czym są Parafialne Zespoły Caritas?

Parafialne Zespoły Caritas, to działające przy parafiach grupy charytatywne, które zrzeszają osoby pragnące nieść pomoc i wsparcie najuboższym i najbardziej potrzebującym członkom parafii. Stają się one wsparciem dla duszpasterzy i proboszczów parafii. To z ich pomocy w lokalnych społecznościach, w przypadku jakiejkolwiek losowej sytuacji, mogą korzystać potrzebujący.

Do Parafialnych Zespołów Caritas przynależeć mogą członkowie innych grup duszpasterskich działających w lokalnej wspólnocie. Dzieła miłosierdzia można świadczyć uczestnicząc jednocześnie we wspólnocie Kół Żywego Różańca, Legionu Maryi, Ruchu Światło – Życie i Domowego Kościoła, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Liturgicznej Służby Ołtarza i innych. Ważne, aby proboszczowie parafii w nagłych losowych zdarzeniach, mieli ludzi, na których mogliby się wesprzeć w organizowaniu pomocy i przeprowadzaniu różnych akcji o charakterze charytatywnym.

 

Cele i zadania Parafialnego Zespołu Caritas:

 • wspierania działalności charytatywnej modlitwą, czynem i ofiarami;
 • zachęcanie wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz pełnienia innych uczynków miłosierdzia;
 • nabywanie wiedzy o osobach potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń;
 • udzielanie ze zgromadzonych środków bezpośredniej pomocy potrzebującym;
 • pozyskiwanie wsparcia od innych instytucji
 • współpraca z istniejącymi na terenie parafii Szkolnymi Kołami Caritas.

Powołanie Parafialnego Zespołu Caritas.

Zespół jest powoływany przez proboszcza parafii, który zgłasza jego istnienie w Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej i korzysta z osobowości prawnej parafii. Ksiądz Proboszcz kieruje i wspiera działalność takiego zespołu. Nowy Zespół formalnie rozpoczyna swoją działalność po zgłoszeniu przez proboszcza parafii i zarejestrowaniu go w Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Przepisy Regulaminu co do działalności konkretnego Zespołu w parafii mogą być dopełnione szczegółowym aneksem pomiędzy Proboszczem a Dyrektorem Caritas. Parafialny Zespół Caritas działa na zasadach i w sposób określony w Instrukcji o Parafialnych Zespołach Caritas w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej oraz Statutu Wolontariatu Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. 


Kto może zostać Członkiem Zespołu?

Członkami Zespołu są parafianie, którzy zostali przyjęci do niego przez proboszcza. Istnieją dwa rodzaje członkostwa: członek czynny i członek wspierający. Członkowie czynni realizują działalność charytatywną społecznie poprzez bezpośrednie kontakty z osobami potrzebującymi pomocy. W swej działalności zobowiązani są do dyskrecji. Członkowie wspierający świadczą pomoc finansową w formie zadeklarowanych przez siebie składek (miesięcznych lub kwartalnych).

 

 

Komu świadczą pomoc Parafialne Zespoły Caritas?

 • osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym;
 • rodzinom wielodzietnym żyjącym w ubóstwie;
 • osobom ubogim;
 • matkom samotnie wychowującym dzieci;
 • ludziom uzależnionym, którzy tej pomocy potrzebują i jej pragną;
 • osobom samotnym potrzebującym opieki.

 

 

Swoją działalność Parafialny Zespół Caritas organizuje na trzech płaszczyznach:

Wsparcie duchowe:

 • odwiedziny
 • nawiązanie rozmowy
 • wspólna modlitwa
 • ewangelizacja
 • pomoc w dotarciu do świątyni lub kaplicy na nabożeństwa

Pomoc materialną:

 • wsparcie finansowe, przyznawane w gotówce
 • przekazywanie darów rzeczowych

Pomoc opiekuńczo-usługową:

 • odwiedzanie osób będących w potrzebie
 • wykonywaniu różnych czynności domowych
 • poprzez włączenie potrzebujących w różne akcje Caritas Diecezjalnego i Caritas Polska.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz