Program Skrzydła powstał w odpowiedzi na przesłanie Jana Pawła II skierowane do Polaków podczas ósmej pielgrzymki do Polski (18.08.2002), w którym Papież nawołuje do szerzenia cywilizacji miłości. Realizowany jest z myślą o wyrównywaniu szans dla uczniów najbiedniejszych.

Program jest skierowany do dzieci – uczniów; szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, które z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy. Został stworzony po to, aby pomagać dzieciom, które:

  • nie mogą uczyć się i odrabiać lekcji, bo nie mają zeszytów i książek…
  • często chorują i opuszczają lekcje, ponieważ nie mają kurtki, czapki, butów…
  • są zdolne i chcą się uczyć, ale bieda powoduje, że czują się gorsze od swoich rówieśników i tracą wiarę we własne siły.
  • marzą o tym, żeby kiedyś zostać „kimś’ i wyrwać się z upokarzającej biedy.
  • nie mogą wyjechać na wakacje ani na wycieczkę szkolną, chociaż tak jak inne dzieci są ciekawe świata…

Zgłosić dziecko do programu może rodzic, opiekun Szkolnego Koła Caritas, pedagog szkolny, wychowawca, ksiądz proboszcz, wypełniając odpowiednie druki (zamieszczone poniżej)…

Wszystko musi być dokumentowane. Faktury za zakupione artykuły przekazujemy do Caritas, najpóźniej do końca miesiąca. Pod koniec semestru dziecko objęte programem, składa krótkie podziękowanie opisując swoją sytuację, które my kierujemy do darczyńców.

Do programu może się włączyć każdy, zarówno osoba fizyczna jak i firma podpisując stosowną deklarację. Każdy darczyńca, od którego dziecko otrzymuje wsparcie, otrzymuje rozliczenie z wydanych środków.

             Program skrzydła

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz