Prosimy o wpisanie drugiego opiekuna SKC, jeśli jest wyznaczony.