Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Celem konsolidacji działań pomocowych i poszerzenia wachlarza usług pomocowych skierowanych do uchodźców ukraińskich przebywających na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej działalność swą rozpoczęło Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w ramach realizacji zadania finansowanego przez Caritas Internationalis w związku z realizacją Programu EA 18/22 „Caritas w Polsce na rzecz osób dotkniętych konfliktem w Ukrainie” (Operatorem ich jest Caritas Polska). CPMiU znajduje się w budynkach plebanii Katedralnej w Zamościu przy ulicy Kolegiackiej 1A. Aktualnie prowadzimy szeroko zakrojoną akcję promocyjno-informacyjną na temat działalności Centrum, które rozpoczęło już działalność i systematycznie rejestruje beneficjentów, wspólnie z osobą zainteresowaną ustalając program pomocowy. Informacje na www.caritas.zamojskolubaczowska.pl, profilu Facebook, ulotki, informacje w TVP Lublin, Radiu Lublin i inne – docierają do coraz większego grona odbiorców z informacją o pomocy i wsparciu prowadzonym w naszym Caritas.  Oprócz wsparcia w postaci żywności, pakietów higienicznych, bonów, osoby z Ukrainy uzyskują szeroki wachlarz pomocowy w postaci specjalistycznego poradnictwa, doradztwa w zakresie zatrudnienia, asystentury, pomocy socjalnej – w zależności od potrzeb zainteresowanej osoby, czy rodziny. Na czas regulowania własnych spraw w siedzibie Centrum, beneficjenci mają możliwość pozostawienia dzieci w „Ochronce Caritas”, gdzie mają one zorganizowany czas i zapewnioną specjalistyczną opiekę pedagogiczną.