Aktualności

20 lat Szkolnego Koła Caritas w Horodle

W roku szkolnym 2022/23 przeżywamy 20-rocznicę powołania Szkolnego Koła Caritas. Oficjalnie miało to miejsce 5 XII 2002 r. w obecności Dyrektora Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Prałata Andrzeja Puzona, ks. Kanonika Henryka Krukowskiego – proboszcza parafii i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Jolanty Stonawskiej …więcej