PROJEKT WSPIERAJĄCY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ realizowany przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

PROJEKT WSPIERAJĄCY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
realizowany przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON przyznanych
przez Samorząd Województwa Lubelskiego”

 

Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej serdecznie zaprasza 50 osób z niepełnosprawnością oraz 20 rodziców opiekunów osób z niepełnosprawnością do udziału w projekcie pn. „Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego  i pomocy technicznej dla osób z niepełnosprawnością.”

Okres realizacji projektu: 10.06.2024 r. – 11.12.2024 r.

Warunki udziału w projekcie:

 1. miejsce zamieszkania – powiat tomaszowski, zamojski, biłgorajski
 2. posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważonego w zakresie naruszonej sprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub niepełnosprawności sprzężonej.

Zakres wsparcia:

 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 • WSPARCIE TERAPEUTYCZNE
 • PORADNICTWO SPOŁECZNO-PRAWNE
 • PORADNICTWO SPOŁECZNO-OBYWATELSKIE

Zapewniamy:

 • kompleksowe wsparcie
 • indywidualne podejście
 • możliwość skorzystania z 2 lub 3 rodzajów wsparcia
 • maksymalnie 10 konsultacji dla każdego uczestnika projektu
 • możliwość wyboru formy konsultacji: stacjonarna, telefoniczna, on-line

Oferowane wsparcie ma na celu m.in. pomoc w radzeniu sobie emocjami, poprawę relacji społecznych, zwiększanie pewności siebie, poznanie praw i możliwości korzystania z dostępnych świadczeń, usług i sprzętu dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

WEŹ UDZIAŁ W NASZYM PROJEKCIE, SKORZYSTAJ Z OFEROWANEGO WSPARCIA,
POPRAW JAKOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA !

 

Serdecznie zapraszam
Ks. Marcin Jakubiak
Dyrektor Caritas
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej