Aktualności

Aktywni i samodzielni – kontynuacja! – pierwsze podsumowanie

Od 1 kwietnia 2024 r. Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej realizuje projekt pn. „Aktywni i samodzielni – kontynuacja!” dofinansowany ze środków PFRON. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowano do projektu 20 dorosłych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powiatu zamojskiego i tomaszowskiego. Każdy beneficjent objęty jest wsparciem …więcej

Aktualności

Zakończenie turnusu wytchnieniowego dla dzieci i młodzieży z Caritas-Spes Vinnica- Żytomierz

15 czerwca 2024  r. pożegnaliśmy naszych gości – dzieci i młodzieży z Caritas-Spes Vinnica- Żytomierz, przebywających w dniach 2-15 czerwca br. na turnusie wytchnieniowym w Krasnobrodzie na zaproszenie Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, finansowanego ze środków Caritas Polska. Pierwszy tydzień pobytu 40-osobowa grupa dzieci i młodzieży …więcej