Zakończenie turnusu wytchnieniowego dla dzieci i młodzieży z Caritas-Spes Vinnica- Żytomierz

15 czerwca 2024  r. pożegnaliśmy naszych gości – dzieci i młodzieży z Caritas-Spes Vinnica- Żytomierz, przebywających w dniach 2-15 czerwca br. na turnusie wytchnieniowym w Krasnobrodzie na zaproszenie Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, finansowanego ze środków Caritas Polska.

Pierwszy tydzień pobytu 40-osobowa grupa dzieci i młodzieży rozpoczęła od wycieczki do Firleja. Tam uczestnicy aktywnie spędzili czas podczas wycieczki na gokartach nad Jezioro Firlej. Po południu wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych przez pracowników Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu.
We wtorek 4 czerwca br. uczestnicy turnusu zwiedzili zabytki Lublina, a wieczorem w Ośrodku Elbest w Krasnobrodzie wzięli udział w spotkaniu z Ks. Biskupem Marianem Rojkiem, Ks. Marcinem Jakubiakiem- Dyrektorem Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz członkami Parafialnego Zespołu Caritas z Tyszowiec.Spotkanie zostało zorganizowane przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej we współpracy z Tyszowieckim Klubem Seniora.
W kolejnych dniach dzieci zwiedziły Krasnobród oraz uczestniczyły w zajęciach edukacyjno-aktywizujących.
W piątek 7 czerwca br. nasi goście wspólnie z pracownikami Centrum Pomocy Uchodźcom i Migrantom zwiedzali Roztocze i Rezerwat Szumy.
Poniedziałek 10 czerwca dzieci spędziły w Zamościu – poznały historię i zabytki  Starego Miasta oraz odwiedziły Ogród Zoologiczny.
Kolejnego dnia turnusu dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych oraz sportowych, prowadzonych przez pracowników CPMiU.
W środę 12 czerwca uczestnicy aktywnie odpoczywali podczas spływu kajakowego do Obroczy.
W kolejnym dniu turnusu wzięli udział w zajęciach edukacyjno-aktywizujących oraz zawodach sportowych, które dostarczyły niesamowitych emocji.
W piątek 13 czerwca nasi goście świetnie bawili się podczas zabaw sportowych i konkursów, zorganizowanych przez pracowników CPMiU.
Tego dnia podczas pożegnalnej kolacji uczestnicy złożyli serdeczne podziękowania ks. Marcinowi Jakubiakowi Dyrektorowi Caritas Diecezji Zamojsko -Lubaczowskiej.
Słowa wdzięczności skierowali również do Caritas Polska, Caritas-Spes Ukraine oraz do pracowników Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu.

Dziękujemy dzieciom i młodzieży z Caritas-Spes Vinnica- Żytomierz oraz ich Opiekunom za wspaniały, wspólny czas.