Aktualności

Hrubieszowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej

W dniach 16-19 maja 2024 roku przy Parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie odbyły się Dni Kultury Chrześcijańskiej . Do tych wydarzeń włączył się Parafialny Zespół Caritas, który był głównym organizatorem konkursu plastycznego pt. ,,Jan Paweł II – Papież Rodziny” oraz konkursu …więcej

Aktualności

Spotkanie Ks. Bp Mariana Rojka z dziećmi z polskiej szkoły w Żółkwi na turnusie Caritas

Na zaproszenie Ks. Marcina Jakubiaka, Dyrektora Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w dniu 13 maja 2024 roku Biskup Marian Rojek zaszczycił swoją obecnością na spotkaniu integracyjnym w Krasnobrodzie. Biskup odwiedził dzieci z Sobotniej Szkoły Języka Polskiego w Żółkwi, które przebywają w Krasnobrodzie na turnusie wytchnieniowym zorganizowanym …więcej

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie formacyjne SKC – maj

Zapraszamy na spotkanie formacyjne, w środę 15 maja, godz. 19.00, tym razem porozmawiamy o odpowiedzialności. Link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjUyYjk5NGEtYTM3NS00NGU1LTlhMzQtNGEyNGE3NzUwNGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6a41a01-308f-4ad3-804b-d0f14fdd0439%22%2c%22Oid%22%3a%223362fde7-f4bf-4f93-b8cf-435332b33768%22%7d

Aktualności

STREFA GAZY WOŁA O POMOC!

W Jerozolimie trwają ustalenia dotyczące zwiększenia pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. Na miejscu są pracownicy Caritas Polska. Ewentualny atak na Rafah znacznie pogorszy sytuację humanitarną. Przez blokowanie konwojów z pomocą humanitarną, brakuje jedzenia, mieszkańcy cierpią głód. 75% mieszkańców Strefy Gazy, czyli …więcej

Aktualności

Turnus wytchnieniowy dla uczniów z Żółkwi – rozpoczęcie

Wczoraj ks. Marcin Jakubiak, Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej powitał naszych Gości z Żółkwi, którzy przyjechali do Krasnobrodu w ramach turnusu wytchnieniowego. Są to uczniowie Sobotniej Szkoły Języka Polskiego, prowadzonej przez Siostry Dominikanki, z którą współpracujemy już od kilku lat. Jest to miejsce, które dzięki niezwykłej pracy …więcej

Aktualności

Trwa realizacja projektu „PoMOCni – kontynuacja!”

  Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej realizuje projekt pt. „PoMOCni – kontynuacja!” , dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie poziomu reintegracji społecznej i zawodowej 15 niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy i 15 osób z ich najbliższego otoczenia poprzez …więcej