Aktywni i samodzielni – kontynuacja! – pierwsze podsumowanie

Od 1 kwietnia 2024 r. Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej realizuje projekt pn. „Aktywni i samodzielni – kontynuacja!” dofinansowany ze środków PFRON.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowano do projektu 20 dorosłych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powiatu zamojskiego i tomaszowskiego. Każdy beneficjent objęty jest wsparciem asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Asystenci w kwietniu i maju towarzyszyli swoim podopiecznym w wykonywaniu codziennych czynności domowych, wiosennych porządków, pielęgnacji kwiatów i warzyw. Beneficjenci otrzymali również wsparcie przy robieniu zakupów, wizytach u lekarza, załatwianiu spraw urzędowych. Ciepłe i pełne słońca dni sprzyjały spacerom, wycieczkom pieszym i rowerowym, korzystaniu z siłowni zewnętrznych. Nie zabrakło również czasu na zdobywanie nowych i utrwalanie nabytych już umiejętności obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Uczestnicy projektu objęci są również wsparciem coacha, który motywuje do działania, wprowadzania zamian i podejmowania decyzji.