Programy stypendialne „Skrzydła” i „Dwa Talenty”

W roku szkolnym 2023/2024 podobniej jak w latach ubiegłych Caritas Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej we współpracy z Caritas Polska realizuje programy stypendialne pod nazwą  „Skrzydła” i „Dwa Talenty”.
Celem programu „Skrzydła” jest wsparcie dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb umożliwiających edukację na odpowiednim poziomie. Z programu mogą skorzystać dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowo brane pod uwagę były kryteria: dzieci z niepełnosprawnością  choroba, trudna sytuacja losowa. Nasi podopieczni, dzięki programowi „Skrzydła” mogły zakupić artykuły szkolne, opłacić obiady, uczęszczać na korepetycje czy zakupić odzież.
Program „Dwa Talenty” skierowany jest na wsparcie dzieci i młodzieży wyróżniającej się spośród rówieśników swoimi talentami. Nasi podopieczni posiadają różne talenty m.in. sportowe, plastyczne,  muzyczne  i wiele innych.  Dzięki otrzymanemu stypendium mają szansę na rozwój swoich pasji i zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach, szkoleniach, wyjazdach na obozy, poprzez zakup instrumentów muzycznych czy sprzętu sportowego.
W tym roku nasza Caritas obejmuje tymi  programami  łącznie  55 osób. W tej grupie zgodnie z intencją ofiarodawcy znajduje się dwadzieścia dzieci z Ukrainy. Program finansowany jest ze środków naszej Caritas w kwocie 30 000 zł oraz ze środków Caritas Polska w kwocie 77 500 zł.