Aktywizacja zawodowa uczniów z niepełnosprawnościami z SOSW w Zamościu

Od września 2022 roku uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zamościu uczestniczą w Projekcie : ”Rozwój Kształcenia Zawodowego szkół Miasta Zamość”.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz nabycie nowych umiejętności przez uczniów z niepełnosprawnościami. Taka forma kształcenia zwiększa szanse naszych uczniów na znalezienie zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy.

Podczas zajęć kulinarnych uczniowie poznają m.in. tematykę z zakresu gastronomii. Na zajęciach praktycznych, utrwalają swoją wiedzę, przygotowując dania obiadowe, desery, przystawki, które będą mogli potem przygotować samodzielnie lub ze wsparciem.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem podchodzą do udziału w zajęciach. Dokładnie i starannie wykonują powierzone im obowiązki. Praca dostarcza im olbrzymiej satysfakcji i pozwala uwierzyć w swoje możliwości.

Dziękujemy Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej za wsparcie naszych uczniów w takiej formie aktywizacji i przekazywanie produktów spożywczych na w.w. zajęcia.