Hrubieszów. Daj siebie innym

Uśmiech dziecka, to najpiękniejsze
co możesz w zamian od niego otrzymać

Parafialny Zespół Caritas przy współpracy Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych i Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie zorganizowali akcję pod hasłem DAJ SIEBIE INNYM.

W ofiarowaniu siebie innym najpiękniejsze jest to, że to co do nas wraca, jest zawsze lepsze od tego, co dajemy.

Otrzymujemy odpowiedź o wiele bardziej hojną niż nasze działanie. Może i nasza dobroć zostanie zapomniana już jutro, jednak czyń dobro mimo wszystko, choćby dla jednego dziecięcego uśmiechu.

Naprawdę warto.

Wolontariusze Hrubieszów