Wolontariusze w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym „Gawra”

„Czasem najlepszym prezentem na święta
jest zwykła obecność drugie osoby…”

Tradycyjnie, jak co roku w grudniu, wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim wystąpili gościnnie w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym „Gawra” w Długim Kącie pod opieką pani Marii Rysztak i Joanny Wakoń.

Wspólny śpiew pięknych, polskich kolęd przy akompaniamencie gitary wywołał wielką radość i zadumę nad tajemnicą wcielenia. Życzenia złożone przez uczniów, a także piękne kartki świąteczne wykonane w ostatnim czasie przez wolontariuszy wywołały nie tylko szeroki uśmiech na twarzach, ale również łzy wzruszenia. Seniorzy byli bardzo wzruszeni, a szczególnie podobały się im pieśni, które zaśpiewali młodzi artyści.

Cieszymy się, że nasi uczniowie tak chętnie angażują się w pracę na rzecz innych. Wizyta i rozmowy były dla nich piękną lekcją szacunku do osób starszych. Takie odwiedziny są niezwykle ważnym darem naszych serc dla osób starszych, schorowanych, samotnych. Dają im chwile radości, spełniają ich potrzebę rozmowy z kimś życzliwym. W nas wolontariuszach kształtują otwartość i wrażliwość na potrzeby innych oraz sprawiają radość z pomagania, z umiejętności poświęcania swojego wolnego czasu.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorowi Ośrodka i paniom pielęgniarkom za umożliwienie odwiedzin, wolontariuszom, paniom: Małgorzacie Czerwieniec, Marioli Kudełka i Annie Czapka, które wykonały kartki z życzeniami świątecznymi, pani Beacie za opiekę i oprowadzenie oraz panu Rafałowi Knapowi za wsparcie muzyczne. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie trwała dalej.

Nasze działania pokazują, że często potrzeba niewiele, aby wywołać uśmiech na twarzy drugiego człowieka. Pamiętajmy, że będziemy kiedyś starsi i też będziemy potrzebowali bliskości innych.

J.W.