Obchody XX Dnia Papieskiego w Domu Dziennego Pobytu w Cieszanowie w ramach „Senior Caritas”

W środę 14 października w Domu Dziennego Pobytu w Cieszanowie odbyły się obchody XX Dnia Papieskiego. Dla seniorów, którzy w swoich wspomnieniach skrywają żywy obraz pontyfikatu, to wydarzenie miało  szczególny wymiar i charakter.

Nauczanie Św. Jana Pawła II nieustannie inspiruje do działania i do przemiany życia w duchu Ewangelii oraz do pokornego przyjęcia każdego cierpienia.  W swoich homiliach i wystąpieniach Ojciec Święty wielokrotnie również zwracał się do osób w jesieni życia, podkreślając, iż „starzenie się nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować, jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć”. W tej sytuacji niezwykle ważna jest aktywna postawa seniorów, zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności, działania międzypokoleniowe. Obchody Dnia Papieskiego dla seniorów  z Gminy Cieszanów stały się okazją do podjęcia wielowymiarowej aktywności  w sferze intelektualnej, towarzyskiej, społecznej. Uroczyste  spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy i chwili refleksji nad hasłem przewodnim wydarzenia, słowami  „Totus Tuus”. Kulminacyjnym punktem obchodów Dnia Papieskiego było zaśpiewanie ulubionej pieśni Św. Jana Pawła II – „Barki”, a następnie  degustacja kremówek. Na podsumowanie seniorzy mogli zweryfikować stan swojej wiedzy rozwiązując test o życiu, twórczości i pontyfikacie papieża. Kwiaty w kolorach papieskich, przygotowane na warsztatach plastycznych z dołączonymi myślami Św. Jana Pawła II zostaną rozdane uczestnikom Mszy Świętej w kościele parafialnym w Cieszanowie.

            W życiu każdego z nas, a w szczególności osób starszych postać Ojca Świętego jest, była i będzie stale żywa. Jego pontyfikat miał ogromny wpływ na losy Kościoła, Polski i świata, zostawiając trwały ślad w ludzkich sercach i umysłach.