Powstanie Szkolnego Koła Caritas w Załużu

Podczas uroczystej Eucharystii w kościele parafialnym (28.03) została zainaugurowana działalność Szkolnego Koła Caritas przy Społecznej Szkole Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym w Załużu. Ta inicjatywa wpisuje się w realizację ustawy Prawo Oświatowe, dotyczącej kształtowania u uczniów postaw prospołecznych. Wychowankowie, włączając się w działalność Szkolnego Koło Caritas, stają się wrażliwsi na innych, stwierdza Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ksiądz Marcin Jakubiak:

 

Inicjatywa założenia Koła wyszła od uczniów, podkreśla Proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Opieki w Załużu, ksiądz Tadeusz Maciejko:

 

Dobro zawsze wraca, zauważa Przewodnicząca Szkolnego Koła Caritas w Załużu, Julia Maksymiec:

 

Wolontariuszem może zostać każdy, zaznacza Zastępca Przewodniczącego Szkołnego Koła Caritas, Jakub Kudyba:

 

W najbliższych planach Koła jest zorganizowanie Świątecznego Kiermaszu Wielkanocnego, a zebrane fundusze zostaną przeznaczone dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miejscowości.