Podsumowanie roku pomocy Caritas Diecezji Zamojsko–Lubaczowskiej w liczbach

Komu pomogliśmy w 2018 roku? Ilu wolontariuszy liczy wolontariat Caritas naszej diecezji? Ilu pracowników udziela się w bezpośredniej pomocy charytatywnej na co dzień?  W jakich projektach Caritas Polska braliśmy udział?

Drodzy Wolontariusze i Darczyńcy – poniżej podsumowanie działalności Caritas w 2018 roku.

 

Rok 2018 w liczbach


Dziękujemy każdemu Darczyńcy, Wolontariuszowi i Pracownikowi
za wrażliwość wobec najuboższych, bezinteresowną pracę, jałmużnę
i modlitwę w intencji potrzebujących!