Pielgrzymka Wspólnoty Caritas do Niepokalanowa odwołana

Drodzy Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas!!!

Z powodu obecnego stanu epidemii odwołujemy Pielgrzymkę Wspólnoty Caritas do Niepokalanowa, która była zaplanowana na 16 maja br. Nowa data Pielgrzymki zostanie uzgodniona ze wszystkimi Caritas Diecezjalnymi w późniejszym terminie.