Wielki Czwartek – Dzień Kapłaństwa

W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne, które jest pamiątką ustanowienia Eucharystii. Podczas wieczerzy Pan Jezus ustanowił również sakrament Kapłaństwa. Te dwa sakramenty są ze sobą ściśle powiązane. Eucharystia jest nam niezmiernie potrzebna, by nasze życie było święte, a do sprawowania Najświętszej Ofiary potrzebni są Kapłani.

Kapłaństwo jest darem i powołaniem od Boga, tak jak Eucharystia jest tajemnicą. Tajemnicą jest i musi pozostać dlaczego tych, a nie innych wzywa Bóg do szczególnej bliskości ze sobą. „I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga” ( Hbr 5,4). Tam, gdzie nie ma Kapłana, nie ma Eucharystii – nie ma ani Mszy Świętej, ani Najświętszego Sakramentu. Nikt nie może zastąpić Kapłana.

Każdy z nas oczekuje od Kapłana szlachetnej postawy, by był dla nas wzorem. Powinien być skarbnicą cnót, powinna bić od Niego świętość. Wiele się od Nich wymaga, ale bardzo często tylko wymaga, a nie daje się nic w zamian. Nie tylko my mamy wiedzieć o tym, że mamy liczyć na nich – Kapłanów, ale także oni muszą wiedzieć, że mogą liczyć na nas.