Kolejny etap akcji #PomocDlaSeniora – rejon Hrubieszów

Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas działającego przy Kościele Świętego Mikołaja w Hrubieszowie w ramach Programu: #PomocDlaSeniora przeprowadzili akcję pod hasłem: ,,Odnajdź siebie w służeniu innym”. W dniu 28 maja 2020 roku przekazali 50 paczek żywnościowych dla seniorów z naszego regionu. Środki na akcję pochodzą od Caritas Polska.

,,Rób co możesz, w miejscu jakim jesteś i z tym, co masz”

Każda pomoc udzielana bliźniemu, każde zbliżenie się do niego przypomina nam, co w tym życiu naprawdę się liczy. Nie to, co jest zewnętrzne jak pieniądze, zaszczyty, nagrody lecz to, co głęboko ukryte jest w naszych sercach; kochać Boga i bliźniego. Tylko ta inwestycja pozostaje, trwa wiecznie – wszystko inne jest ulotne, przemija, znika.

Bóg posługuje się wieloma drogami i nieskończoną liczbą narzędzi, aby dosięgnąć serca ludzi.

Dając, otrzymujemy, w głębi serca czujemy pełnię, czujemy się szczęśliwi, bo choć nie jesteśmy tego świadomi spotkaliśmy Jezusa. To co ,,uczyniliśmy jednemu z naszych braci Jemu samemu uczyniliśmy”.

To właśnie biedni, ubodzy, potrzebujący zbliżają się do nas każdego dnia. Oni potrzebują naszych rąk, aby mogli się podnieść, naszych serc, aby czuć ciepło naszej obecności, aby przezwyciężyć samotność, opuszczenie, bezradność w jakże pięknej, ale niekiedy trudnej jesieni swojego życia.

Okażmy im miłość, bo ona nadaje wymiar, sens naszemu ludzkiemu życiu i dzięki niej wszystko wydaje się barwniejsze, do zniesienia i do pokonania.

Możesz dawać bez miłości, ale nie możesz kochać bez dawania.

Wolontariusze PZC działającego przy Kościele Świętego Mikołaja w Hrubieszowie