Podsumowanie akcji DAR SERCA dla dzieci z Ukrainy

Serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji „Dar Serca” dla dzieci z Ukrainy zorganizowanej przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
W szczególności podziękowania składamy Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju, Szkole Podstawowej w Kolonii Sitno, Szkole Podstawowej w Tarzymiechach, Szkole Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu, Szkole Podstawowej im. Wandy Popławskiej w Sitnie, Szkole Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu, Zespołowi Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie, Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim, Szkole Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.
Dzięki państwa życzliwości możliwe było i jest realizowanie zadania, będącego świadectwem solidarności i wzajemnego wspierania się w trudnych czasach walki z pandemią koronawirusa.

Wasza postawa stanowi przykład troski o innych i chęć niesienia pomocy.

ks. Marcin Jakubiak
Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej