Parafialny Zespół Caritas w Hrubieszowie – ,,Wyciągnij rękę do ubogiego”

„Nie miłujemy słowem i językiem ale czynem.”

„Wyciągnij rękę do ubogiego”– pod tym hasłem Parafialny Zespół Caritas działający przy Kościele Świętego Mikołaja w Hrubieszowie 19 grudnia 2020 r. zakończył edycję „Tytki Charytatywnej”.
Akcja została zorganizowana, aby wesprzeć ludzi najuboższych w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. To właśnie w twarzach ludzi biednych, bezdomnych – widzimy twarz Chrystusa, który ciągle nam mówi, cokolwiek czynicie jednemu z tych najmniejszych, dla mnie czynicie.
Zatem ważne jest, aby każdy z nas, nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby ubogich ze współczuciem, miłością i życzliwością.

Wolontariusze PZC działającego przy Kościele Świętego Mikołaja w Hrubieszowie