Centrum Młodzieżowej Aktywności – postępy prac remontowych

Trwają prace remontowe w budynku Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej przy ul. Matejki 21 w Zamościu. Polegają one na dostosowaniu pomieszczeń do powstającego w tym miejscu Centrum Młodzieżowej Aktywności (CMA).

Sporo pracy jeszcze przed nami – ale już teraz chcemy przedstawić galerię ukazującą zaawansowanie działań. Z niecierpliwością czekamy na finał.

Wykonano w ramach projektu „Czas na Młodzież 2019” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.