Finał dwóch akcji charytatywnych w Hrubieszowie

„Kto czyni miłosierdzie ,
niech czyni to z miłością”

21 marca 2021 roku przy Parafii św Mikołaja w Hrubieszowie odbył się finał dwóch akcji charytatywnych. Jedna z nich dotyczyła: „Skarpety św Józefa”. Głównym jej celem było przekazanie odzieży osobistej tym, którzy tego potrzebują. Druga z nich to: „Jałmużna wielkopostna”. Dzięki niej zainteresowani otrzymali tzw. „Torby Miłosierdzia”.
Kościół idąc za nauczaniem Chrystusa praktykuje jałmużnę i stara się wspierać dzieła miłosierdzia. Jednocześnie przyczynia się do propagowania prawdy, że jałmużna dana ubogim jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej, jest ona także praktykowaniem pobożności, która podoba się Bogu.
Papież Franciszek apelował do nas, by wyciągać swoją dłoń ku ubogim – ,,Nie jesteś w życiu sam, są ludzie, którzy cię potrzebują. Nie bądź egoistą! Wszyscy otrzymaliśmy od Boga majątek.
Zatem dawanie nie zależy od ilości posiadanych rzeczy, lecz od żywionej w duszy miłości do Boga.
Okazując innym miłosierdzie – czyń to z miłością.