Włączeni w aktywność!

PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY SAMODZIELNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
realizowany przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
„Włączeni w aktywność!”
Zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej serdecznie zaprasza 20 osób niepełnosprawnych z powiatu tomaszowskiego do udziału w projekcie pn. „Włączeni w aktywność!” realizowanym w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Warunki udziału w projekcie:

  • miejsce zamieszkania – powiat tomaszowski
  • osoby niepełnosprawne od 18 r. życia, posiadające – orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów wzrok, słuch.

W ramach projektu zapewniamy:

  • INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA planowanie procesu usamodzielniania
  • USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
    w celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawny
  • WSPARCIE COACHINGOWE zwiększające m.in. motywację do samodzielnego podejmowania decyzji życiowych i zwiększenie pewności siebie przy podejmowaniu działań i planowaniu przyszłości.

WEŹ UDZIAŁ W NASZYM PROJEKCIE I WŁĄCZ SIĘ W AKTYWNOŚĆ!

Serdecznie zapraszamy

Biuro projektu: ul. Matejki 21, 22-400 Zamość
E-mail: [email protected]
Tel. 84 639 96 03 (w godzinach: 1200 1500)