Informacja o projekcie „S. O. S. dla Ukrainy!”

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

wraz z Podmiotami współpracującymi

zapraszają  do udziału w projekcie

„S. O. S. dla Ukrainy!”

realizowanego w ramach Programu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Okres realizacji projektu:  od 20 lipca 2022r do 31 grudnia 2023 r.

Projekt skierowany jest do obywateli z Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski od 24 lutego 2022 roku  i przebywają na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Do udziału w projekcie zapraszamy : osoby dorosłe, dzieci i młodzież

W ramach realizacji zadania oferujemy:

  1. Indywidualne wsparcie psychologiczne
  2. Pomoc prawno-socjalną
  3. Asystenturę w zakresie integracji
  4. Zajęcia terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Wsparcie psychologiczne, pomoc prawno-socjalna oraz asystentura w zakresie integracji udzielane są w miejscu pobytu odbiorców,  w siedzibach Partnerów , Biurze projektu w siedzibie Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,  osobiście, telefonicznie, a także poprzez komunikatory internetowe.

Udział w Projekcie jest bezpłatny!

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu:

e-mail: [email protected]

Biuro Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej tel. : 84 639-96303
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach tel. 84 66-19-587
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach: 84 66-19-346
Dom Pomocy Społecznej w Lubaczowie: tel. 16 632-13-96


Інформація про проект «С. О.С. для України!»

Карітас Замойсько-Любачівської єпархії

разом із суб’єктами співпраці

запрошуємо до участі в проекті

“С. О.С. для України!»

реалізовано в рамках «Разом ми можемо більше – перша редакція Програми активації для іноземців на 2022-2023 роки» в рамках Відомчої програми активації для іноземців на 2022-2025 роки.

Термін реалізації проекту: з 20.07.2022 по 31.12.2023.

Проект спрямований на громадян України, які перебувають на території Польщі з 24 лютого 2022 року та проживають на території Замойсько-Любачівської єпархії.

Запрошуємо до участі в проекті дорослих, дітей та підлітків

В рамках реалізації завдання пропонуємо:

  1. Індивідуальна психологічна підтримка
  2. Правова та соціальна допомога
  3. Допомога у сфері інтеграції
  4. Лікувально-просвітницька діяльність для дітей та підлітків.

Психологічна підтримка, юридична та соціальна допомога та асистенти у сфері інтеграції надаються за місцем перебування реципієнтів, в офісах Партнерів, Офісі Проекту в головному офісі Карітасу Замойсько-Любачівської єпархії, особисто, по телефону, а також за допомогою інтернет  повідомлень.

Участь у Проекті безкоштовна!

Якщо ви зацікавлені  участю  в проекті, будь ласка, зв’яжіться з нами:

e-mail: [email protected]

Карітас Замойсько-Любачівської єпархії, тел.: 84 639-96303
Центр підтримки спеціалістів у Тишовцях тел.84 66-19-587
Міський центр соціальної допомоги в Тишовцях: 84 66-19-346
Будинок соціальної допомоги у Любачові: тел.: 16 632-13-96