„S. O. S. dla Ukrainy!” – pierwszy miesiąc za nami

Od sierpnia 2022 roku rozpoczęła się część merytoryczna realizacji projektu „S. O. S. dla Ukrainy!”. W okresie od 20.07.2022r. do 31.12.2023r. będą prowadzone regularne działania skierowane do obywateli z Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski od 24 lutego 2022 roku i rezydują na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

W ramach projektu „S. O. S. dla Ukrainy!” od początku sierpnia 2022 roku udzielono wsparcia indywidualnego w postaci asystentury w zakresie integracji 36 osobom dorosłym. Z indywidualnego poradnictwa prawno-socjalnego skorzystało natomiast 30 osób z Ukrainy.

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży odbyły się w siedmiu lokalizacjach– uwzględnionych w szczegółowym opisie lokalizacji, infografice oraz fotorelacji. Na terenie objętym działaniami projektowymi zajęcia dla dzieci prowadzone są przez 11 osób, które zrealizowały w sierpniu 110 godzin warsztatów.

Różnorodność tematyki spotkań oraz ciepłe podejście naszych prowadzących dostarczyły dzieciom i młodzieży pozytywnych doświadczeń. Techniki wykorzystane podczas zajęć to m.in. dialogi oraz dyskusje, rysunki i prace plastyczne, prace w kręgu, burze mózgów. Podczas ćwiczeń dzieci pracowały nie tylko w grupach, ale także zostały zaangażowane indywidualne zajęcia.

Chęć aktywnego udziału w prowadzonych warsztatach można zauważyć na przedstawionych zdjęciach. Dzieci z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania.

Szczegółowy opis lokalizacji:
  • Lublin– 1 osoba prowadząca zajęcia
  • Szczebrzeszyn– 3 osoby prowadzące zajęcia
  • Zamość– 3 osoby prowadzące zajęcia
  • Grabowiec– 1 osoba prowadząca zajęcia
  • Sitaniec– 1 osoba prowadząca zajęcia
  • Basznia Dolna– 2 osoby prowadzące zajęcia
  • Krężnica Jara– 3 osoby prowadzące zajęcia