Przeznaczenie kwot z Twoich wpłat

Za przekazaną darowiznę zorganizujemy liczne akcje charytatywne, realizując zadania statutowe. Wszystkie działania skierowane są do najbardziej potrzebujących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z niepełnosprawnościami.

W większym wymiarze obejmiemy pomocą i wsparciem:

– rodziny dotknięte problemami społecznymi
– rodziny wielodzietne
– dzieci z rzadkimi chorobami
– osoby ubogie i bezdomne
– osoby z niepełnosprawnościami,
– chorych, starszych i samotnych
– osoby bezrobotne i wykluczone społecznie
– ofiary wojen i kataklizmów
– organizację wypoczynku letniego dzieci z rodzin najuboższych

W działania statutowe zaangażowanych jest 1 900 czynnych wolontariuszy.

Możesz pomóc i ulepszyć nasze działania poprzez przekazanie na naszą organizację darowizny, dzięki której:

– zwiększymy ilość osób które obejmujemy pomocą
– wpłyniemy na poprawę stanu zdrowia chorych dzieci, poprzez dofinansowanie ich leczenia i zakup leków
– wpłyniemy na poprawę sytuacji materialnej dzieci potrzebujących wsparcia w zaspokajaniu potrzeb podstawowych (Program Skrzydła)
– zwiększymy możliwość dofinansowania większej ilości stypendystów programów stypendialnych (Program Dwa Talenty)
– zaspokoimy podstawowe potrzeby osobom starszym, samotnym, schorowanym, z niepełnosprawnościami
– zorganizujemy większą ilość turnusów wypoczynku letniego dla dzieci najbardziej potrzebujących
– przyczynimy się do zwiększenia sprawność osób z niepełnosprawnościami poprzez dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

Dziękujemy za wsparcie i pomoc!
To wszystko dzięki Twojej pomocy!

 

Dzieła Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej mogą Państwo wesprzeć zarówno tradycyjnym przelewem bankowym jak i za pośrednictwem elektronicznych płatności internetowych.

Tytuł: Darowizna na rzecz Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Kliknij, aby zmienić cel/tytuł darowizny

Kwota: PLN

Przelewy z Polski

PLN: 98 1090 2590 0000 0001 2173 2457
EUR: PL 43 1090 2590 0000 0001 5013 5047
GBP: PL 21 1090 2590 0000 0001 5014 4755

Przelewy z zagranicy

SWIFT: WBKPPLPP
PLN: PL 98 1090 2590 0000 0001 2173 2457
EUR: PL 43 1090 2590 0000 0001 5013 5047
GBP: PL 21 1090 2590 0000 0001 5014 4755