Konkurs zorganizowany przez PZC w Parafii Świętego Mikołaja w Hrubieszowie

„Bądźcie dla świata obliczem miłości. Bądźcie dla ziemi odblaskiem Jego światła”.
Czasem jesteśmy lampami bez światła, lampami, które nie świecą, których możliwości nie zostały zrealizowane mówił papież Święty Jan Paweł II.

„Stopniowo (…) rozpoznajcie ów 'talent' czy też owe 'talenty' jakie są właściwe każdemu i każdej i zaczynajcie się nimi twórczo posługiwać, zaczynajcie je pomnażać- a dzieje się to przez pracę”.

Chcąc uczcić 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II Parafialny Zespół Caritas w parafii Świętego Mikołaja w Hrubieszowie zorganizował dla najmłodszych dzieci konkurs plastyczny pod hasłem: „Jan Paweł II w sercach i oczach dziecka”.

Rozstrzygnięcie, rozdanie nagród, wyróżnień, dyplomów nastąpiło 15 maja 2020 roku.

Młodość poszukuje wzorów, przykładów. Dla młodego pokolenia takim właśnie przewodnikiem jest Jan Paweł II.

wolontariusze PZC Świętego Mikołaja w Hrubieszowie