Kolejny etap akcji #PomocDlaSeniora – rejon Hrubieszów

Podeszły wiek to wyjątkowa faza życia, w której człowiek osiąga mądrość, integralność, pełną dojrzałość, rozumie siebie i innych, stara się być w pełni użyteczny w społeczeństwie przekazując swoją wiedzę młodym.

Jako wolontariusze Caritas wiemy doskonale, że życie nie składa się z pragnień, lecz z czynów, bo tylko szlachetne czyny są trwałe.

Realizując kolejną edycję Programu #PomocDlaSeniora Parafialny Zespół Caritas działający przy Kościele Świętego Mikołaja w Hrubieszowie przygotował kilkadziesiąt paczek żywnościowych i przekazał je 17 maja 2020 r. najbardziej potrzebującym seniorom z naszego regionu. Żywność do Hrubieszowa dostarczyli żołnierze 2 Brygady WOT w ramach akcji #OdpornaWiosna.

Zdajemy sobie sprawę, że główną wartością w życiu nie jest to, co dostajemy, lecz to, kim się przez dawanie siebie i miłości stajemy.

Miłość jest czymś bezinteresownym, nie wymaga zapłaty. Bezinteresowność to najwyższy dar miłości jednocześnie wspaniała lekcja zadana człowiekowi.

„Dawaj i pomagaj bezinteresownie, a zachowasz siebie samego”.

wolontariusze PZC Świętego Mikołaja w Hrubieszowie