Caritas obdarowany

Jedna z firm w regionie przekazała swój dar dla potrzebujących Caritas.
Mimo, że sukcesywnie powracamy do normalnego funkcjonowania społecznego, walka z koronawirusem trwa. Włączają się w nią instytucje, osoby prywatne i firmy. Kolejna partia pomocy dotarła do Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

 

Przekazane środki higieny trafią do najbardziej potrzebujących.

 

Więcej na temat inicjatyw podejmowanych przez diecezjalny Caritas można przeczytać na naszej stronie internetowej i Facebooku.

A.N-K