Projekt Społeczny „Słodka niespodzianka”

Projekt Społeczny „Słodka niespodzianka” – Czas na Młodzież 2019 – Caritas Polska z Caritas naszej Diecezji.

Miejsce realizacji – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Muratynie.

Celem projektu jest nabycie i doskonalenie umiejętności kulinarnych osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie ich samodzielności, niezależności, wzmacnianie poczucia własnej wartości.  Zechcemy także  doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, przygotowywania prostych ciast oraz integracja ze społecznością lokalną – seniorami z Muratyna.

W ramach projektu „Słodka niespodzianka – integracyjno-społeczne warsztaty cukiernicze” zostaną następujące działania:

  1. Wybór sprzętu i materiałów.
  2. Zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi podczas pracy ze sprzętami AGD.
  3. Nauka pieczenia prostych ciast.
  4. Nauka zdobienia i dekorowania ciast i ciasteczek.
  5. Współpraca z grupą fotograficzną – zdjęcia wykonanych słodkości.
  6. Współpraca z grupą scapbookingu przy projektowaniu i tworzeniu pudełek na ciasteczka.
  7. Przygotowanie ciasteczek i muffinków dla seniorów z Muratyna, wręczenie słodkich upominków.

Działanie realizowane w ramach współpracy z Caritas Polska z siedzibą w Warszawie w ramach projektu „Czas na Młodzież 2019” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partner wiodący: Stowarzyszenie Morena z siedzibą w Gdańsku.